Nyheder

Styrkede rettigheder til børn gør det ikke alene

Regeringen har i dag løftet sløret for første del af udspillet til Barnets Lov. Hos Fabu hilser man en styrkelse af børns rettigheder velkomment, men hvis intentionerne skal blive til mere end ord på papir, skal de suppleres med massive faglige tiltag.
Læs mere

Fabu får ny souschef fra Socialstyrelsen

Chefkonsulent fra Socialstyrelsen Louise Cardinaal starter mandag den 5. oktober som ny souschef i Fabu.
Læs mere

Fabu er i fuld gang som VISO-leverandør

Som VISO-leverandør vil Fabu i endnu højere grad komme til at bidrage med rådgivning i de komplekse sager på det specialiserede børne- og ungeområde.
Læs mere

Fabu yder indsatser i udsatte familier alle ugens dage

Fabus konsulenter kan med kort varsel tilbyde støttende og udviklende familiearbejde – både i form af mindre indsatser og til forebyggelse af anbringelser.
Læs mere

Fabu skal udbrede viden om samarbejdssamtaler

Fabu skal som en del af projektet "Mig og min plejefamilie" afholde samarbejdssamtaler mellem udvalgte forældre og plejeforældre - og efterfølgende uddanne familieplejekonsulenter til selv at varetage samarbejdssamtaler.
Læs mere

Netværksplejefamilier har brug for støtte og vejledning

Netværkspleje kan være en rigtig god – og til tider den bedste – løsning. Men de tætte relationer, der ofte kommer til at skulle varetage den daglige omsorg for barnet, har brug for mindst lige så meget støtte som enhver anden familieplejeanbringelse.
Læs mere

Jubilæumsportræt: 25 år i Fabus tjeneste

I snart 50 år har Marianne Jensen hjulpet udsatte børn og unge med at finde et ståsted i livet – blandt andet i rollen som konsulent og underviser i Fabu. I anledning af hendes 25 års jubilæum i netop Fabu løfter hun her sløret for, hvad der får hende ud af sengen om morgenen, og hvad der bekymrer hende på det specialiserede børneområde.
Læs mere

Ny trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge

VIVE gennemfører i efteråret 2020 en ny undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel. Vi opfordrer alle plejefamilier til at støtte deres plejebørn i at deltage i undersøgelsen.
Læs mere

Fabu er VISO-leverandør

Fabu er, som en del af foreningen LIVSVÆRK, netop blevet valgt som VISO-leverandør.
Læs mere

Fabu en del af “Mig og min plejefamilie”

Fabu deltager i projektet ”Mig og min plejefamilie”, der skal styrke trivslen for børn og unge, som er anbragt i familiepleje.
Læs mere

Forebyggende foranstaltninger i hjemmet

Mange familier har været udfordret i forbindelse med Coronakrisen, og vi har kunnet læse i aviserne om svære udfordringer i familierne med børn og forældre hjemme side om side 24 timer i døgnet.
Læs mere

Fabu er en del af LIVSVÆRK, som er en organisation for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.