Forebyggelse

Familievejledning og familiebehandling – paragraf 52

Vores erfarne konsulenter kan med kort varsel yde støttende og udviklende familiearbejde til forebyggelse af anbringelser.
Læs mere

Faciliterende samtaler mellem børn og forældre

Når kontakten mellem barn og forældre er belastet, gået i hårdknude eller afbrudt
kan opbyggende samtaler være med til at skabe udvikling i relationen mellem barn og forældre.
Læs mere

Kontaktperson til børn og unge

Som kontaktperson til et barn eller en ung indgår vi kvalificeret i samarbejdet med netværket og forvaltningen.
Læs mere

Aflastning

Vi tilbyder alle former for aflastning - altid ud fra barnets behov og forvaltningens givne rammer.
Læs mere

Samtaleterapi

Fabu tilbyder samtaleterapi for både hjemmeboende børn og unge, anbragte børn og unge samt voksne.
Læs mere

Fabu er en del af LIVSVÆRK, som er en organisation for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.