En kontaktperson fra Fabu lytter og sætter ind dér, hvor barnet eller den unge er og arbejder udviklingsorienteret med den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv*.

Vi indgår kvalificeret i samarbejdet med barnets eller den unges forældre og med eventuelle forvaltninger og institutioner, så alle parter får de bedste muligheder for at løfte deres del af opgaven og hjælpe barnet eller den unge videre på sin vej.

Med en kontaktperson fra Fabu får barnet eller den unge:

  • en kvalificeret støtte, som kan deltage i skolemøder og samtaler med uddannelsessted, kommunen eller andre offentlige instanser sammen med barnet eller den unge
  • støtte til selvstændighed, herunder til at fastholde uddannelse eller arbejde
  • støtte til at opretholde hygiejne og rengøring i egen bolig (hvis udeboende)
  • støtte til at opretholde kontakten til familie og netværk
  • en voksen, som sammen med barnet eller den unge kan forholde sig til følelsesmæssige svære emner, evt. med inddragelse af netværket
  • en stabil voksen, der støtter barnets eller den unges udvikling jf. de beskrevne handleplansmål.

Vi tager hånd om kontakten

Det kan være af stor betydning for barnet eller den unge at have en neutral person, som ikke repræsenterer kommunen, at tale fortroligt med. Dette forudsætter naturligvis et godt match mellem barnet eller den unge og kontaktpersonen.

I Fabu er det vores dygtige koordinatorer, der hjælper med at finde den rette kontaktperson, så kontakten har de bedste vilkår lige fra starten.

Fabus kontaktpersoner er fleksible med hensyn til tid og sted. Møderne kan foregå i barnets eller den unges bolig, i et af vores lokaler, eller hvor det i situationen giver mest mening at mødes.

Fabus kontaktpersoner modtager løbende supervision og vejledning i forhold til de konkrete opgaver. Vores kontaktpersoner står derfor aldrig alene, men har et stærkt team med stor faglig bredde at trække på ved særligt udfordrende opgaver.

Forudsætningen for at gøre en forskel som kontaktperson er, at den unge opnår en tillidsfuld relation til kontaktpersonen. Fabus kontaktpersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.

Fabu

Indledende møde

I alle sager vil vi begynde med et opstartsmøde. Her mødes sagsbehandler og barnet eller den unge – samt eventuelt vedkommendes forældre eller andre vigtige personer i netværket – med kontaktperson og koordinator.

På det indledende møde informeres barnet eller den unge om omfanget af indsatsen. Punkterne i handleplanen bliver gennemgået, og på mødet tales også om forventninger og om kontaktpersonens rolle i forhold til kommunen, hvad angår skriftlighed, tavshedspligt mv.

 

 

* Efter serviceloven § 52, stk. 3, pkt. 6 samt serviceloven § 76.