Vi har i Fabu god erfaring med at facilitere samtaler mellem barn og forældre. Samtalerne tager udgangspunkt i barnets ret til og behov for at forstå eget liv, og har til formål at skabe udvikling i relationen mellem barn og forældre til glæde for barnet

Effekten af samtalerne er ofte at:

  • barnets selvforståelse og positive identitet bliver fremmet
  • barnet får kendskab til sin historie og evt. nye perspektiver herpå
  • barn og forældre får øget indsigt i hinandens intentioner
  • barn og forældre får afklaret og repareret relationen og finder nye muligheder heri eller hjælp til accept af tingenes aktuelle tilstand.

Målgruppe

Målgruppen er familier, der oplever at kontakten mellem barn og forældre er udfordret eller belastet. Relationen kan således været præget af alt fra lettere udfordringer til en relation, der er stærkt kompliceret og problemfyldt. Samtalerne kan være relevante i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, samvær i forbindelse med at barnet er anbragt mm.

Da samtalerne tilpasses individuelt, er målgruppen børn i alle aldre og deres forældre.

Metode

Samtalerne varetages af professionelle og erfarne konsulenter med særlig ekspertise i børns udvikling og udfordringer i relationer mellem børn og deres betydningsfulde voksne.  Konsulenten understøtter dialogen mellem barn og forældre gennem rammesætning og faciliterende intervention. Barnet er i centrum og samtalerne tager udgangspunkt i, at barn og forældre indgår i en asymmetrisk relation.

I Fabu arbejder vi med et børnesyn, der indebærer, at der ikke er noget, som barnet ikke kan tåle at høre. Forældre er barnets ophav og dermed vigtige for barnet – uanset om kontakten er kompliceret og samværet eventuelt afbrudt. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang og viden om, at udvikling er mulig, også når det ikke umiddelbart ser sådan ud.

Konsulenterne trækker på samtaleredskaber fra konfliktmægling og er metodisk inspireret af narrativ pædagogik, systemisk tænkning, tilknytningsteori og neuropædagogik.

Der arbejdes systematisk med at forberede barn og forældre inden samtalen, under samtalen, ligesom der er fokus på at understøtte familien efter samtalen.

Arbejde med livslinje og livshistorie kan inddrages.

Praktisk

Samtalerne afholdes hvor det er mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn. For eksempel i Fabus lokaler, barnets hjem, fængsel, psykiatrisk afdeling mv.

 

Antallet af samtaler tilpasses behovet, og hvis det skønnes relevant, kan andre personer inddrages.

Printvenlig pdf