Deltidspleje bruges som støtte til familier, der har behov for hjælp til en bedre hverdag for barnet og dem selv, og for at forebygge en evt. anbringelse.

Formålet er at yde en særlig bistand og give barnet en oplevelse af andre måder at leve på. Det er samtidig et tilbud om et trygt netværk til barnet.

Rådighedspleje er en deltidspleje, hvor plejefamilien – udover de aftalte dage – også står til rådighed med kort varsel. Dette etableres især i de tilfælde, hvor der er sygdom i familien, eller hvor andre særlige forhold er gældende.

Alle former for ydelser kan komme i spil og drøftes og aftales mellem forældre, forvaltning og Fabu – altid ud fra barnets behov og forvaltningens givne rammer.

Herudover har Fabu et har tæt samarbejde med flere aflastningsinstitutioner for børn mellem 4 og 16 år med særlige behov – herunder autisme, ADHD m.m.