Kurset omfatter 4 hele kursusdage på hold med max. 8 deltagere. Holdstørrelsen fremmer muligheden for, at grundkursets temaer kan relateres tæt til de enkelte netværksplejere, børnene og deres familier. Det er vores erfaring, at dette sikrer familierne et større udbytte af kurset.

Undervisningen tilrettelægges med sigte på at dække grundkursets temaer, styrke deltagernes viden, mentalisering, handlekompetence og samarbejdsevne samt fremme blikket på barnets perspektiv.

Følgende temaer indgår i kurset:

 • Netværksplejefamiliens rolle og liv, ressourcer og udfordringer
 • Opgaven set i relation servicelovens bestemmelser
 • Børns udvikling og udviklingskriser
 • Socialisering, Identitet, anerkendelse og respekt
 • Tilknytning og tilknytningserfaringernes betydning samt ændring af tilknytningsmønster
 • At forstå barnets intentioner bag handlinger
 • Udviklingsunderstøttende indsatser
 • Sorg og krise
 • Samvær og samarbejde med forældre og øvrigt netværk
 • Samarbejdet med de professionelle og indsigt i en børn- og ungeforvaltnings sagsarbejde samt i de juridiske rammer
 • Magtanvendelser, tavshedspligt og oplysningspligt
 • Den treenige hjerne med koblingen- sanse, føle, tænke og mentalisere indgår som rød tråd i kurset

Kurset har også været rekvireret til f.eks. netværksplejefamilier, som har modtaget uledsagede flygtningebørn.

Kurserne afholdes løbende i takt med efterspørgslen herpå.

Henvendelse til kursusleder Gitte Nyboe Jakobsen.