Samarbejdssamtaler, der også kan bruges i skilsmissefamilier, er med til at:

  • afstemme forventninger mellem forældre og plejeforældre og forbedre samarbejdsklimaet
  • give parterne mulighed for at udtrykke følelser, holdninger og oplevelser i en tryg og løsningsfokuseret ramme
  • få parterne til at se nye vinkler på omsorgen for barnet/den unge
  • forebygge og løse konflikter
  • skabe fremadrettede og holdbare løsninger.

Samarbejdssamtaler nævnes i Socialstyrelsens ”Håndbog for forældresamarbejde” som en af mulighederne for at forbedre samarbejdet mellem forældre og anbringelsessted. Fabu har etableret samarbejdssamtaler siden 2007.

Samarbejdssamtaler

Hvordan foregår samarbejdssamtaler?

Samarbejdssamtaler består af en række møder mellem forældre og plejeforældre. Samarbejdskonsulenten hjælper parterne til at formulere de emner, der skal tales om og støtter dem i at formulere løsninger.

Fabu tilbyder samarbejdssamtaler i alle slags familieplejeforhold – kommunale, almindelige og slægts- og netværksplejeanbringelser. Samtalerne kan bestilles til nye plejeforhold eller til plejeforhold, der har kørt i en årrække.

Det er Fabus erfaring, at effekten af samarbejdssamtaler viser sig meget hurtigt.

Fabu er specialister

Psykolog Bibi Wegler m.fl. har udviklet metoden Samarbejdssamtaler i et tæt samarbejde med Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland (der nu en del af Fabu).

Fabus medarbejdere er uddannede og trænede i samarbejdssamtaler, og Fabu deltager aktivt i videreudviklingen af metoden.

Opholdssteder/døgninstitutioner

Fabu har erfaring med samarbejdssamtaler mellem forældre og pædagoger på opholdssteder/døgninstitutioner.

Mig og min plejefamilie

Fabu er, med samarbejdssamtaler, en del af projektet ”Mig og min plejefamilie”, der skal styrke trivslen for børn og unge, som er anbragt i familiepleje.

Projektet gennemføres af forskere ved Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge på initiativ fra TrygFonden, der sammen med Den A.P. Møllerske Støttefond finansierer projektet. Læs mere om projektet her.