Prisliste 2022
Ved større opgaver eller særlige ønsker og behov udarbejder vi gerne individuelle tilbud

 

Samvær

Opstartshonorar (visitation, match og 2 opstartsmøder. ekskl. transporttid)
Kr.  2.500,00
Administrationshonorar pr. måned
Kr.  1.300,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, 1. time hverdage før kl. 17
– Ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på 1. time
Kr.  1.170,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
– Samvær, samtaler, sluse, kørsel med borger
Kr.   790,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage
– Samvær, samtaler, sluse, kørsel med borger
Kr.  1.170,00
Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage før kl. 17.00
Kr.    750,00
Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage efter kl.17.00 , weekend/helligdage
Kr. 1.050,00
Udtalelser ved samvær
ved overvåget samvær:
Udtalelse pr. overvåget samvær af op til 2 timers varighed, beskrivelse inkl. vurdering. Pr. samvær
Kr.  1.170,00
Støttet samvær:
Udtalelse pr. støttet samvær af op til 2 timers varighed, beskrivelse. Pr. samvær
Kr. 790,00
Særlige aftaler om udtalelser vedrørende støttet samvær, se hele honoraroversigten
Mødedeltagelse
Statusmøder o.l. (inkl. forberedelse, ekskl. transport) pr. time
Kr. 800,00
Leje af lokale
Leje af lokale pr. time, hverdage før kl. 17.00
Kr.    750,00
Leje af lokale pr. time, hverdage efter kl. 17.00 og weekender
Kr.    850,00
For konsulentens forberedelse/afslutning opkræves 0,5 time jf. ovenstående takster.
Når Fabu varetager planlægningen/koordineringen af leje af lokale forløbet, opkræves der et administrationshonorar pr. måned jf. administrationshonoraret under samvær
Familieindsatser
Opstartshonorar (visitation, match og 2 opstartsmøder, ekskl. transporttid)
Kr. 2.500,00
Administrationshonorar pr. måned
Kr. 1.300,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
-besøg, samtaler, kørsel med borger
Kr.    790,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage
-besøg, samtaler, kørsel med borger
Kr.    1.170,00
Pakkepriser ved familieindsatser se hele honoraroversigten 
Øvrige konsulentopgaver
fx: supervision af plejeforældre, samarbejdssamtaler, terapeutiske samtaleforløb mv.
Opstartshonorar (visitation, match, evt. opstartsmøde)
Kr. 2.500,00
Konsulenttimer med borgerkontakt hverdage før kl. 17.00
Kr. 790,00
Konsulenttimer med borgerkontakt efter kl. 17.00, weekender
Kr. 1.170,00
For ovenstående opgaver gælder følgende:
Transporttid uden borgere, hverdage før kl. 17.00, pr. time
der opkræves ikke kilometergodtgørelse
Kr. 550,00
Transporttid uden borgere, hverdage efter kl. 17.00, weekender/helligdage, pr. time
der opkræves ikke kilometergodtgørelse
Kr. 750,00
Aflysning
Ved aflysning 0-2 døgn før opgaven opkræves 100% honorar
Ved aflysning 3-4 døgn før opgaven opkræves 50% honorar
Hent hele honoraroversigten i pdf udgave her