Prisliste 2020

 

Samvær

Pr. time

Hverdage
Kr. 734,00
Første time (inkl. supervisionsandel)
Kr. 1.010,00
Hverdage efter kl. 17.00
Kr. 1.010,00
Weekend- og helligdage
Kr. 1.010,00
Leje af lokale inkl. forplejning u/konsulentbistand, alle dage.
Kr. 734,00
Forberedelse & afslutning 1 time pr. samvær, hverdage før kl. 17.00
Kr. 734,00
Forberedelse & afslutning 1 time pr. samvær, hverdage efter kl.17.00 samt weekend- og
helligdage
Kr. 1.010,00
Udarbejdelse af udtalelser, pr. forbrugt time
Kr. 734,00
Møder, eventuel forberedelse heraf
Kr. 734,00
Ved aflysning mindre end 4 døgn før start eller udeblivelse betales aftalt
honorar.
Etableringshonorar samvær Pr. time
Beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug
Kr. 734,00
Administrationshonorar samvær Pr. måned
Pr. samværsopgave
Kr. 1.150,00

Opsigelsesvarsel på administrationshonorar for samvær er 1 måned.

Øvrige opgaveløsninger, samt honorering heraf, aftales ved konkret forhandling.

Generelt vedrørende  transporttid – alle typer opgaver: 

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst.
I samværsopgaver bregnes der kilometergodtgørelse fra enten Fabu i Rødovre, Hillerød, Ringsted eller Vordingborg.

Der opkræves en timepris ved kørsel uden forældre eller børn.

Ved kørsel med forældre opkræves alm. samværstakst pr. time.

TAKSTER u. forældre/børn Hverdage Eft. kl. 17 og weekend
Samværsopgaver Kr. pr. time 500,00 Kr. pr. time 700,00
Familieindsatsopgaver Kr. pr. time 500,00 Kr. pr. time 700,00
Konsulentopgaver Kr. pr. time 500,00 Kr. pr. time 700,00
Undervisning Kr. pr. time 500,00 Kr. pr. time 700,00
§54 støtteopgaver Kr. pr. time 380,00 Kr. pr. time 540,00
§50 opgaver Kr. pr. time 500,00 Kr. pr. time 700,00

Familiepleje

Intensiv konsulentstøtte under anbringelsesforløbet beregnes med kr. 4.745,-
pr. måned for tilsyn, administration og supervision. 
Efter 12 måneder nedsættes beløbet til kr. 3.163,- pr. måned pr. barn og omfatter:

  • Intensiv konsulentstøtte, socialfaglig supervision, vejledning, opfølgning, møder m.m. samt nødvendig mail- og telefonkontakt.
  • Op til 2 årlige rapporter
  • Indtil 3 samarbejdssamtaler ved opstart af sagen.
  • Evt. lønadministration via Fabus bogholderi
  • Køretid og kilometergodtgørelse inden for Sjælland

Yderligere rapporter, kan tilkøbes på timebasis.

Opsigelsesvarsel af Fabu er løbende måned plus 30 dage.

Konsulentbistand: Varetagelse af familieplejeopgaver kan også tilbydes på basis af konkret timeforbrug. Indhent venligst tilbud.

Etableringshonorar familiepleje Pr. time
Beregnes efter konkret timeforbrug dog max. 8 timer
Kr. 734,00
Konsulentopgaver (Der opkræves 1 time for etablering) Pr. time
Hverdage
Kr. 734,00
Hverdage efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage
Kr. 1.010,00
Øvrige konsulentopgaver (Der opkræves 1 time for etablering) Pr. time
$50-undersøgelser før kl. 17.00
Kr. 734,00
$50-undersøgelser efter kl. 17.00
Kr. 1.010,00
$54-støtte til forældre før kl. 17.00
Kr. 380,00
$54-støtte til forældre efter kl. 17.00
Kr. 540,00
Forebyggende familieindsatser
Administrationshonorar pr. familieindsatssag kr. pr. mdr. 1.150,00
Pr. time
Hverdage
Kr. 650,00
Hverdage efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage
Kr. 850,00
Undervisningsopgaver inkl. forberedelse ved mindre undervisningsopgaver
Pr. time
Hverdage
Kr. 1.010,00
Hverdage efter kl. 17.00
Kr. 1.356,00
Weekend og helligdage
Kr. 1.509,00
Generelt
Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst ved familiepleje-, konsulent- og undervisningsopgaver, samt ved forebyggende familieindsatser.
Individuelle tilbud ved større eller specielle ønsker/behov kan naturligvis
udarbejdes.