Fabu arbejder ud fra Socialstyrelsens retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Vi tager udgangspunkt i et afklarende møde med forvaltningen, hvor sagsbehandler uddyber, hvad undersøgelsen skal indeholde. På den måde er vi sikre på at få afstemt forventninger til både tidsfrist, metoder og indhold, inden vi sender et økonomisk overslag til jer.

Næste trin er et opstartsmøde med forældrene, hvor vi sikrer, at de er bekendt og indforstået med det, som undersøgelsen skal indeholde. Undersøgelserne vil oftest blive udført i et team bestående af psykologer Marie Andersen og Stinne Bogh samt familieterapeut Tina Leiberg Hansen.

Med flere fagpersoner, som kan dele viden og fordele opgaver mellem sig, kan undersøgelsen udføres mere effektivt og smidigt i forhold til familien. Denne tilgang sikrer jer, at I får allermest ud af vores team – uden at det koster jer ekstra.

Det har desuden den fordel, at der er flere fagpersoner til at se på de enkelte elementer i undersøgelsen.

Indhold og metode

Undersøgelsen kan blandt andet omfatte testning af forældrene, samspilsobservationer, børnepsykologiske undersøgelser mv. Vi arbejder ud fra den neuroaffektive tilgang.

Samspilsobservationerne foregår både i familiens eget hjem, hvor familiedynamikken belyses, og i Fabus lokaler, hvor MIM-analysen bruges til at kaste lys over forældrenes individuelle samspil med deres børn.

Undersøgelsesteamet

  • Marie Andersen, psykolog
    Marie Andersen har mange års erfaring med psykologiske undersøgelser og behandling af børn, unge og familier. Under ansættelse på behandlingshjem har hun udført observations– og udredningsforløb af stærkt behandlingskrævende børn. Ligeledes har hun stor erfaring i at udføre forældrekompetenceundersøgelser, både i kommunalt regi og egen psykologpraksis. Marie har relevante kurser i brugen af de tests, som benyttes i undersøgelserne. Hun har forskellige terapeutiske efteruddannelser med udgangspunkt i neuroaffektiv teori og er derudover inspireret af mentaliseringsteorien.
  • Stinne Bogh, cand.psych.aut.
    Stinne Bogh har i en årrække arbejdet med psykologiske undersøgelser af både børn og voksne, herunder forældrekompetenceundersøgelser samt børnepsykologiske udredninger – blandt andet i specialinstitution. Stinne er medudvikler af konceptet Børnepsykologisk Center, der siden 2011 har fungeret som samlingspunkt for psykologer med kompetencer inden for børnefaglige undersøgelser. Centret arbejder ud fra principper om et stærkt, fagligt samarbejde samt med fokus på løbende videreuddannelse og dygtiggørelse inden for kliniske tests som WAIS, WISC og Rorschach.
  • Tina Leiberg Hansen, familieterapeut
    Tina Leiberg Hansen har mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier i belastende miljøer, samt unge med minoritetsbaggrund. Tina har i flere år arbejdet med observationer af forældres samspil med deres børn med henblik på at afdække deres mentaliseringsevne og udviklingskompetencer. Derudover arbejder Tina i Fabu med familieindsatser, hvor en af metoderne er det udviklingsbaserede træningsprogram ”Forældre på alle strenge”, udviklet af Susan Hart.

 

 

* Gennemføres oftest som en del af en børnefaglig undersøgelse (serviceloven § 50)