Fabu arbejder ud fra Socialstyrelsens retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Vi tager udgangspunkt i et afklarende møde med forvaltningen, hvor sagsbehandler uddyber, hvad undersøgelsen skal indeholde. På den måde er vi sikre på at få afstemt forventninger til både tidsfrist, metoder og indhold, inden vi sender et økonomisk overslag til jer.

Næste trin er et opstartsmøde i forvaltningen med forældrene, hvor vi sikrer, at forældrene er bekendt med undersøgelsens formål og informeret om det, som undersøgelsen skal indeholde.

Indhold og metode

Undersøgelsen kan blandt andet omfatte testning af forældrene, samspilsobservationer, børnepsykologiske undersøgelser mv.

Samspilsobservationerne kan foregå både i familiens eget hjem og i Fabus lokaler.

Undersøgelsesteamet

  • Ida Katballe, psykolog
    Ida har flere års erfaring med psykologiske undersøgelser og behandling fra akutinstitution for børn og unge samt fra socialforvaltningen. Ida baserer sit terapeutiske arbejde på efteruddannelser inden for EMDR traumebehandling, psykodynamisk legeterapi og en igangværende efteruddannelse inden for mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier. For at opkvalificere sit arbejde med forældrekompetenceundersøgelser uddanner hun sig løbende inden for relevante undersøgelsesmetoder.
  • Camilla B. Vestergaard, psykolog
    Camilla har flere års erfaring med psykologiske undersøgelser og behandling af børn, unge og voksne både fra psykiatrien og det kommunale system. Igennem de seneste år har hun udført forældrekompetenceundersøgelser og har løbende taget kurser i psykologiske tests, der er relevante i undersøgelser. Camilla er i gang med en uddannelse i legeterapi med børn og er generelt inspireret af den psykodynamiske forståelse af problematikker og adfærd.

 

 

* Gennemføres oftest som en del af en børnefaglig undersøgelse (serviceloven § 50)