Fabu arbejder ud fra Socialstyrelsens retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Vi tager udgangspunkt i et afklarende møde med forvaltningen, hvor sagsbehandler uddyber, hvad undersøgelsen skal indeholde. På den måde er vi sikre på at få afstemt forventninger til både tidsfrist, metoder og indhold, inden vi sender et økonomisk overslag til jer.

Næste trin er et opstartsmøde i forvaltningen med forældrene, hvor vi sikrer, at forældrene er bekendt med undersøgelsens formål og informeret om det, som undersøgelsen skal indeholde.

Indhold og metode

Undersøgelsen kan blandt andet omfatte testning af forældrene, samspilsobservationer, børnepsykologiske undersøgelser mv.

Samspilsobservationerne kan foregå både i familiens eget hjem og i Fabus lokaler.

Undersøgelsesteamet

Fabu har desværre ikke mulighed for at lave forældrekompetenceundersøgelser i øjeblikket.

 

 

* Gennemføres oftest som en del af en børnefaglig undersøgelse (serviceloven § 50)