Kommunerne bruger Fabu, når:

  • samværet vil have gavn af at ligge uden for forvaltningen
  • samværet ligger på skæve tidspunkter eller langt væk fra kommunen
  • samværet er kompliceret eller på anden måde kræver en specialiseret samværskonsulent med adgang til supervision og sparring
  • der er brug for pædagogiske observationer af samspillet mellem forældre og barn/børn til brug for Ankestyrelsen eller domstolene

Vi har hyggelige samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted, Vordingborg og Holbæk tæt på offentlig transport. Vi kan også benytte forældrenes hjem, plejefamilien eller andre lokaler.

Støttet og overvåget samvær

En samværsløsning fra Fabu indeholder planlægning af samværene, indledende møder med forældre, børn og anbringelsessted samt – efter behov – professionelle udtalelser til kommunen eller domstolene. Vi tilbyder herudover individuelle kurser til plejefamilier om deres rolle i samværet.

Kommunerne vælger os, fordi:

  • vores koordinatorer planlægger samværene og sikrer, at kommunens henvisning følges
  • vores konsulenter har relevant uddannelse og efteruddannelse, erfaring fra anbringelsesområdet og adgang til sparring og supervision
  • vi har respekt for forældre og børn
  • vi har stor erfaring med komplekse samværssituationer
  • vores skriftlige udtalelser er professionelle og objektive
  • vi kan begynde med det samme – og garanterer i øvrigt stabilitet både ift. konsulent, tidspunkt og lokale.

Læs artiklen ”Samvær er springbræt til udvikling for det anbragte barn”

Forældresamtaler om samværet

Barnets trivsel i samværet øges, når forældrene får mulighed for en samtale med konsulenten enten før eller efter samværet. Sådanne samtaler ”fanger” mange ting, der ellers kunne skabe uro i samværet.

Læs vores pixibog om forældresamtaler

Fabu tilbyder også udviklende samtaler for forældre, der har samvær med deres anbragte børn.

Individuel støtte til plejeforældre

Plejeforældres tilgang til samværet har stor betydning for barnets oplevelse af samværet. Undersøgelser og erfaring viser, at når plejeforældrene får støtte til at se deres rolle og forpligtelse og får drøftet samværet, så udvikler samværet sig mere harmonisk til glæde for barnet.

2 x 2 timers individuel mini-kursus til plejeforældre er derfor godt givet ud. Kurset gives altid individuelt i konkrete samværssager.

Læs pjecen om Fabus minikursus til plejeforældre

 

* Efter serviceloven § 71