I dag finder kommunerne selv hovedparten af de plejefamilier de skal bruge, men Fabu får stadig henvendelser om at finde plejefamilier, særligt til de lidt svære opgaver. Det er derfor vigtigt for os at være i kontakt med erfarne plejefamilier med ledig plads.

Hvad kan vi tilbyde jer:

  • Tæt samarbejde med erfaren, stabil familieplejekonsulent med mulighed for kontakt inden for et døgn
  • Jævnlige besøg i plejefamilien
  • Trivselssamtaler med plejebarnet
  • Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejefamilier
  • Mulighed for kurser.

Send os en mail med en lille beskrivelse af jer som plejefamilie og de ting I brænder for, så vil I blive kontaktet for en uddybende snak.

Er I en familie, der brænder for at blive plejefamilie?

Så skal I kontakte et af de 5 regionale Socialtilsyn, som er dem der udsteder plejetilladelse efter at have forundersøgt jeres familie. I skal desuden deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.

I kan også gå ind på Social- og boligstyrelsens vidensplatform og læse mere om emnet samt se 6 små videoklip, hvor plejefamilier fortæller om deres arbejde og det at være plejefamilie.

Slægts- og netværksanbringelser

Der gælder andre regler, hvis der er tale om en slægts- eller netværksanbringelse. Her skal plejefamilien godkendes af den kommune, hvor barnet, der skal anbringes, bor. Kommunen skal her vurdere, om familien er egnet til at modtage et bestemt barn.

Slægts- og netværksplejefamilier skal ligesom andre plejefamilier deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.