Det er i det konkrete samspil mellem et barn og forælder, at de følelsesmæssige kompetencer og udviklingspotentialer træder frem. En analyse af dette samspil kan afdække om der er behov for støtte og givet fald, hvilken type af støtte, der virker bedst.

Fabu tilbyder at udarbejde en analyserapport baseret på et antal samspilsobservationer mellem en forælder og et barn. Rapporten afdækker de ressourcer og udfordringer, der er hos hhv. forælder og barn og giver forslag til, hvordan kommunen bedst kan understøtte en virksom udvikling i relationen.

En analyse af samspil være med til at kvalificere:

  • Fokus i behandlingsplanen ifm. indsatser i familien f. eks. familiebehandling og/eller praktisk pædagogisk støtte
  • en mulig beslutning om hjemgivelse
  • om der er et anbringelsesgrundlag

Indhold og metode
Rapporten indeholder som minimum en analyse af hhv. en ustruktureret og en struktureret samspilsobservation, som finder sted i familiens eget hjem. Observationerne bliver videofilmet.

Ved det strukturerede samspil skal forældre og barn udføre en række bundne opgaver sammen som tilrettelægges og analyseres med den validerede metode MIM-P (Marschak Interaction Method Psychometrics). MIM-P udspringer af den neuroaffektive tilgang, og er designet til at pege på den nærmeste udviklingszone, hos dem, der bliver analyseret.

Der foretages desuden en ustruktureret samspilsobservation, hvor forældre og barn observeres, mens de interagerer i en selvvalgt hverdagsagtig aktivitet, som fx madlavning.

En MIM-P og en ustruktureret samspilsobservation indgår ofte som led i en forældrekompetenceundersøgelse, hvor mange øvrige forhold og tests indgår. En samspilsrapport kan derfor aldrig erstatte en sådan.

Observationerne og analysen foretages af Fabus erfarne familiekonsulenter, der er uddannede inden for den neuroaffektive tilgang og certificerede i anvendelsen af MIM-P.

Målgruppe
Børn mellem 0-17 år.
Biologiske forældre, stedforældre, plejeforældre.