Alle mennesker har en historieen livshistorie, som fortæller,
hvor vi kommer fra, og hvad vi har oplevet. For at forstå, hvem
man selv er, og kende sin identitet, er det betydningsfuldt at for-
stå sin baggrund og have kendskab til sin familie, sine rødder og sin fortid.

Forskning har vist, at plejebørn i særlig grad har behov for at kende og forstå deres livshistorie og deres familie. At blive adskilt fra sine forældre og anbragt i en anden familie kan
skabe kaos i plejebarnets oplevelse af sig selv og sit tilhørsforhold. I værste fald risikerer
man, at barnet svækkes i sin evne til at kunne tilknytte sig nye omsorgspersoner.

Indhold
Vi skal tage et kig på vores egen historie og opvæksthvilke værdier har den ført med sig, som har gjort os til de mennesker, vi er i dag.

Hvorfor livshistorie? Hvilken betydning kan det få for barnet senere og i opvæksten, hvis det ikke kender og får genfortalt sin historie?

Barnets narrative hukommelse og erindringerhvordan nuancere uden at underkende barnets opfattelse

Forældrenes betydning og samarbejdet om barnets opvækst

Min historieet bogsæt til inspiration for arbejdet med livshistorien

Vigtigheden af kontakt og tilknytning i samarbejdet med plejebarn og forældre om barnets livshistorie
.

I vil på dagen få konkrete idéer til at samarbejde med jeres plejebarn og
dets forældre om at udarbejde barnets livshistoriebog, herunder at være
detektiver i barnets historie.

Dagen vil bringe små oplæg, filmklip og øvelser samt gruppearbejde.

Undervisere

Gitte Nyboe Jakobsen og Heidi Møller-Rasmussen, begge socialrådgivere
og familieplejekonsulenter. Begge har mange års erfaring i at arbejde
med plejebørns livshistorie.