BØRN I PLEJEFAMILIER


Konsulent i Fabu, Marianne Jensen har til forældrelandsforeningens blad FBU-NYT 2015 skrevet en artikel om vigtigheden af dialog mellem forældre og plejeforældre.

Læs hele artiklen her

REAKTIONER HOS PLEJEBØRN FØR OG EFTER SAMVÆR MED DERES BIOLOGISKE FORÆLDRE – HVORFOR OG HVAD KAN VI GØRE?


Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre – hvorfor og hvad kan vi gøre? En artikel af Søren Hertz om plejeforældres muligheder for at støtte deres plejebarn i forbindelse med samvær.

Læs hele artiklen her

 

FOSTERFORELDRES UTKIKKSTÅRN


Denne artikel omhandler børne- og ungepsykiater Søren Hertz’ tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge med psykiatriske udfordringer – herunder især plejeforældrenes mulighed for at deltage i dette arbejde i deres hverdag sammen med børnene og de unge. Artiklen er skrevet af redaktør Åse L. Larsen og udgivet af Norsk Fosterhjemsforeningens blad Fosterhjemskontakt 2/13.

Læs hele artiklen her

 

HVORFOR ER PLEJEFAMILIE SÅ GODT?


Hvorfor er plejefamilie så godt for børn?

Et indlæg fra Fabus specialkonsulent Marianne Jensen om hendes erfaringer med familiepleje

Læs hele artiklen her

 

ER LIVET SOM PLEJEBARN ET LIV SOM SEKUNDAVARE?


Fredag d. 13.4.2012 kunne man i Information læse en kristisk artikel om livet som plejefamilie. Artiklen har eftefølgende fået mange interessante kommentarer.

Læs hele artiklen her

 

PLEJEBØRNS RELATIONER TIL PLEJEFORÆLDRE


Skal plejebørn have lov til at danne tætte relationer til deres plejeforældre og hvordan kan plejeforældre støtte barnet i forhold til samvær samt forstå barnets reaktion på samvær med forældrene?

Dette er overskriften på en artikel i PLF-bladet d. 2. juni 2011 skrevet af Marianne Jensen og Gitte Jakobsen, familiepleje- og samværskonsulenter i Fabu.

Læs hele artiklen her

 

SLÆGT- OG NETVÆRKSPLEJE


Der er fokus på slægt- og netværksanbringelser og i den forbindelse har Marianne Folden, familieplejefaglig leder i Fabu været ude at give flere oplæg om emnet bl.a. på SFI’s konference om udsatte børn og unge.

Efterfølgende var der en artikel i Kristeligt Dagblad.

Læs hele artiklen her

 

TILKNYTNING MELLEM PLEJEBØRN OG PLEJEFORÆLDRE


Her finder du to meget interessante artikler om tilknytning mellem plejebørn og plejeforældre. Artiklerne er skrevet af klinisk psykolog Anne Blom Corlin og kan stærkt anbefales alle plejefamilier at læse.

“Udfordringer og udviklingsmuligheder ved tilknytningsprocessen mellem plejeforældre og plejebørn”

Læs hele artiklen her

“Anbringelser i plejefamilier”

Læs hele artiklen her