Med udgangspunkt i vores stærke børnefaglige værdier vil vi være børnenes stemme: Gennem uddannelse af fagpersoner og deltagelse i den offentlig debat ønsker vi at bidrage til, at kommuner, politikere og fagpersoner arbejder ud fra det bedst mulige vidensgrundlag, når de bevæger sig på det socialfaglige børneområde.

Vores konsulenter er primært socialrådgivere eller socialpædagoger med lang erfaring fra forvaltninger eller anbringelsessteder og med relevante efteruddannelser.

Almenvelgørende og med faglige netværk
Fabu er en almenvelgørende fond, Fabu-Fonden. Det betyder, at vi altid genanvender vores midler i organisationen, og at vores bestyrelse er ulønnet.

Det betyder også, at vi indimellem vælger at udbyde enkelte ydelser til kostpris, fx § 75-støttepersoner til forældre til anbragte børn eller samtalegrupper for anbragte børns forældre o.l., fordi vi dermed yder støtte til en udsat gruppe mennesker.

Vi deltager desuden i fagligt udviklingsarbejde til glæde for både de kommuner, vi løser opgaver for, og de børn, unge og forældre, der er vores målgruppe.

Fabu er tilknyttet landsforeningen Livsværk, der også er administrator for Fabu.

Vores hovedkontor ligger i Rødovre, og vi har samværslokaler i Rødovre, Vordingborg, Ringsted, Hillerød og Holbæk.