Mission

Fabu yder professionel hjælp til børn og deres familier, så de får et stærkere fodfæste i livet. Det gør vi ved at styrke relationer og understøtte udvikling. Vi arbejder ofte i forlængelse af forvaltningens indsats og i et tæt samspil med vores samarbejdspartnere.

Vision 1

Fabu styrker barnets stemme og dets muligheder for udvikling

  • Vi udvikler, nuancerer og dokumenterer fortællingerne om børn, unge og familier
  • Vi har øje for intentionen bag handlingen
  • Vi tilpasser løbende indsatsen, så den bedst møder barnets og familiens behov

Vision 2

Vi ønsker at være vores samarbejdspartneres foretrukne valg

  • Vi hjælper vores samarbejdspartnere med at træffe gode beslutninger
  • Vi dokumenterer vores arbejde og stiller altid vores viden til rådighed
  • Vi er tilgængelige, træder hurtigt til, og finder gode og fleksible løsninger

Vision 3

Fabu er kendt for at være et ansvarsfuldt og erfarent konsulenthus, der bidrager aktivt til at udvikle og højne kvaliteten i det sociale arbejde

  • Vi vægter en systematisk tværfaglig sparring i opgaveløsningen
  • Vi prioriterer at være opdateret fagligt og at den enkeltes kompetencer kommer alle til gavn
  • Vi passer på hinanden og sætter fagligt ambitiøse mål