Undersøgelsen forventes at kunne belyse den digitale kontakts karakter samt coronaperiodens indflydelse herpå. Undersøgelsen kommer blandt andet ind på, hvilke platforme barnet benytter i kontakten med familien, hvem fra familien barnet har kontakt med og i hvilket omfang. I undersøgelsen benyttes plejeforældrene som informanter, og Fabu har indgået et samarbejde med PLF og SL om udsendelsen af undersøgelsen. Svarfristen er 10. maj, og vi håber, at så mange plejefamilier som muligt vil deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsens resultater forventes at foreligge i juni måned, og de vil blive formidlet her på Fabus hjemmeside samt af SL og PLF