At yde omsorg er et centralt aspekt af mange former for arbejde med andre mennesker. Omsorg hænger nært sammen med tilknytning, og i omsorgsarbejde bringes tilknytning let i spil – både hos den, der modtager omsorgen, og hos os selv.

Vi har alle personlige erfaringer og præferencer i forhold til tilknytning og omsorg, og de kan både give unikke muligheder og udfordringer, når omsorg skal ydes i en faglig kontekst.

På temadagen den 27. februar vil vi beskæftige os med, hvordan vores personlige historie med tilknytning og omsorg får betydning for vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere, og for hvordan vi trives eller mistrives i dette arbejde.

Dagens sigte er at øge bevidstheden om vores tilknytningshistories betydning for omsorgsarbejde med henblik på at få denne historie til at fungere som en ressource snarere end en hindring i den faglige praksis.

Temaeftermiddagen baserer sig på tilknytningsteori og -forskning og vil tilbyde et “landkort” over forskellige dimensioner i omsorgsarbejde, som kan gøre det lettere at orientere sig i centrale dynamikker i arbejdet.

Vi vil se på, hvordan egne erfaringer og præferencer kan påvirke os i arbejdet, og hvordan de kan spille mere eller mindre hensigtsmæssigt sammen med de tilknytningsmønstre, som de mennesker, vi arbejder med, har. Vi vil også beskæftige os med, hvordan man kan indtænke denne dimension i kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde og se på måder at øge egen ”langtidsholdbarhed” i arbejdet i lyset af de etablerede forståelser.

Om oplægsholderen

Sarah Daniel, autoriseret psykolog, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med voksne.

Sarah har i 14 år været ansat på Københavns Universitet som forsker og underviser, hvor hun primært har beskæftiget sig med voksne menneskers tilknytningsmønstre i en klinisk psykologisk kontekst. Hun har siden 2018 haft selvstændig psykologpraksis, hvor hun arbejder med terapi, supervision og faglige kurser. Hun er forfatter til bøgerne Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst (Samfundslitteratur, 2012) og Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig praksis (Arboreta, 2021).

Praktisk info

Arrangør: Fabu

Målgruppe: Børn- og ungerådgivere, familierådgivere og familiebehandlere

Tid og sted: Rødovregård (lokale ”Loen”)

Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Tirsdag den 27. februar kl. 9.00-13.00

Der serveres en sandwich i løbet af arrangementet

Tilmelding: Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig. Send en mail til kursus@fabu.dk og angiv navn, stillingsbetegnelse/funktion, kommune og EAN-nummer.

Tilmelding senest den 22. februar

Ved udeblivelse uden framelding vil der blive opkrævet et ”no-show”-gebyr på kr. 500.