Regeringen har med udspillet Børnene Først foreslået at hæve antallet af adoptioner uden samtykke. Adoption kan sikre stabilitet i barnets ophold hos en permanent familie – frem for et eventuelt forløb med skiftende anbringelsessteder, som ifølge undersøgelser er den største anbringelsesproblematik.

Men adoption betyder oftest, at der ikke er kendskab til eller kontakt med biologisk familie.

Relationen er afgørende

I Fabu har vi mangeårig erfaring med, hvor vigtig kendskabet og/eller relationen mellem anbragte børn og deres biologiske forældre er. Dels for børnenes udvikling – herunder deres søgen efter identitet – og dels for deres mestringsstrategier i deres senere kontakt med forældrene.

Dette understøttes også af forskningen samt det faktum, at barnets relation til forældre anerkendes som en menneskerettighed.

Der er altså forskellige perspektiver på adoption uden samtykke: Barnet skal sikres en tryg og stabil tilknytning til en adoptivfamilie, men bliver oftest afskåret muligheden for kontakt til sit biologiske ophav. Barnets ret til sin historie vil dog altid være af afgørende betydning.

Vidste du at..

I Fabu har vi i de sidste 4-5 år fået mere viden og erfaring i forhold til at varetage de følsomme og til tider komplekse samværsforløb, hvor der er en adoption uden samtykke i udsigt.

Vi kan støtte forældrene til at have den bedst mulige kontakt til barnet i en svær proces, med øje for barnets behov under samværet. Vi har fokus på barnets ret til sin historie samt på at støtte forældre (og plejeforældre) i denne proces.

Desuden har vi erfaring med den endelige afsked mellem barn og forældre, hvis beslutningen om tvangsbortadoption træffes.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores erfaringer med adoption uden samtykke.