Fabu er en del af projektet “Mig og min plejefamilie”, der skal styrke trivslen for børn og unge, som er anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge på initiativ fra TrygFonden, der sammen med Den A.P. Møllerske Støttefond finansierer projektet.

Formålet med ”Mig og min plejefamilie” er at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring – og på den lange bane styrke børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Samarbejdssamtaler skaber holdbare løsninger

Fabus rolle i projektet er at afholde samarbejdssamtaler mellem udvalgte forældre og plejeforældre. Fabu skal desuden uddanne familieplejekonsulenter til selv at varetage samarbejdssamtaler i fremtiden.

Samarbejdssamtaler er et redskab til at forbedre samarbejdet mellem forældre og anbringelsessted og består af en række møder mellem forældre og plejeforældre. Samarbejdskonsulenten hjælper parterne til at formulere de emner, der skal tales om og støtter dem i at formulere løsninger.

Samarbejdssamtaler er med til at:

  • afstemme forventninger mellem forældre og plejeforældre og forbedre samarbejdsklimaet
  • give parterne mulighed for at udtrykke følelser, holdninger og oplevelser i en tryg og løsningsfokuseret ramme
  • få parterne til at se nye vinkler på omsorgen for barnet/den unge
  • forebygge og løse konflikter
  • skabe fremadrettede og holdbare løsninger.

Fabu skal i første omgang afholde og undervise i samarbejdssamtaler i otte forskellige kommuner.

Vidste du at..

Fabu tilbyder samarbejdssamtaler i alle slags familieplejeforhold – kommunale, almindelige og slægts- og netværksplejeanbringelser. Samtalerne kan bestilles til nye plejeforhold eller til plejeforhold, der har kørt i en årrække.

Læs mere om samarbejdssamtaler

Læs mere om ”Mig og min plejefamilie”