Fabu deltager i projektet ”Mig og min plejefamilie”, der skal styrke trivslen for børn og unge, som er anbragt i familiepleje.

Projektet gennemføres af forskere ved Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge på initiativ fra TrygFonden, der sammen med Den A.P. Møllerske Støttefond finansierer projektet.

Som en del af ”Mig og min plejefamilie” har kommuner, plejefamilier og forskere udvalgt og tilpasset redskaber, der kan bruges til at følge børnenes trivsel og læring løbende.

Formålet er at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring og på den lange bane styrke børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Fokus på samarbejdssamtaler

Fabu skal i projektperioden afholde samarbejdssamtaler mellem udvalgte forældre og plejeforældre og skal ligeledes uddanne et hold familieplejekonsulenter til selv at varetage samarbejdssamtaler i fremtiden.

”Vi ved, hvor vigtigt et godt samarbejde mellem forældre og plejeforældre er for barnets trivsel, og derfor er vi glade og stolte over, at vi er inviteret med i ”Mig og min plejefamilie”.
Hér kan vi nemlig bidrage med vores viden om netop brugen af samarbejdssamtaler til at understøtte samarbejdet mellem biologisk familie og plejefamilie”, siger Malene Abel Brask, der er direktør i Fabu.

”Mig og min plejefamilie” blev skudt i gang i efteråret 2017 og løber over fire år.

Læs mere om projektet her.