Kommuner bestiller børnefaglige undersøgelser i Fabu, når:

 • der er et meget højt konfliktniveau i sagen, og kommunen ønsker nye øjne på familien
 • en ekstern undersøger af familien opfattes som mere neutral og dermed skaber større åbenhed og villighed til et samarbejde
 • børnene bor langt fra den anbringende kommune, og undersøgelsen derfor skal foretages på skæve tidspunkter
 • kommunen har svært ved at overholde tidsfrister uden brug af eksterne leverandører
 • der er risiko for inhabilitet.

Børnefaglig undersøgelse

En børnefaglig undersøgelse fra Fabu omfatter:

 • drøftelse med Fabus koordinator om frister, materialer og roller ift. familien og andre samarbejdsparter
 • en skriftlig aftale om pris
 • udførelsen i marken. Fabu har sædvanligvis 1-2 samtaler á 2 timer med hver forælder, 1 samtale á 1-2 timer med barnet samt samtaler af 1 time med øvrige aktører
 • intern sparring på undersøgelsen i Fabu
 • den udarbejdede undersøgelsesrapport med afdækning af familiens ressourcer og udfordringer, samt en analyse og sammenfatning
 • en eventuel gennemgang af undersøgelsen.

Høj faglighed i Fabu

De børnefaglige undersøgelser udføres af Fabus egne konsulenter, der er socialrådgivere eller socialpædagoger med mange års erfaring med undersøgende arbejde og beskrivelser.

Alle børnefaglige undersøgelser, der foretages af Fabu, gennemgås i paragraf 50-teamet, før de sendes til kommunen. Fabus konsulenter er omhyggelige med, at de enkelte undersøgelser afstemmes med kommunens socialfaglige tilgang.