Når du sender en jobansøgning til Fabu, giver du samtidig samtykke til, at den videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtede til at behandle den fortroligt og slette den ved rekrutteringsforløbets afslutning. Du giver desuden samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl. eventuelle billeder. Vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og Databeskyttelsesforordningen.

Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:

 • Fabu, cvr. 77252010, er dataansvarlig.
 • Formålet med behandlingen af oplysningerne er at besætte den opslåede stilling (alternativt en fremtidig stilling), og behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.
 • Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Fabu i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling/en fremtidig stilling hos os. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
 • Fabu sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen af din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid.
 • Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:
  • Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
  • Ret til sletning: Fabu opbevarer og sletter dine oplysninger følgende gældende lovgivning – se pkt. 4. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har, som udgangspunkt, ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere lade de pågældende oplysninger behandle.

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på fabu@fabu.dk.

Kontakt os venligst, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.nr. 33 19 32 00 eller du kan finde deres oplysninger på www.datatilsynet.dk