VIVE gennemfører i efteråret 2020 en ny undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel som opfølgning på de undersøgelser, der blev lavet i 2014, 2016 og 2018.

Formålet er at følge op på de tre foregående runder af trivselsundersøgelsen, der fokuserede på, hvordan anbragte børn og unge har det – fx i forhold til deres anbringelsessted, venner, sundhed, skolegang og fritidsliv.

I Fabu har vi via vores arbejde med komplekse sociale sager stor interesse i, at anbragte børns stemmer bliver hørt i Danmark og kan danne et nuanceret grundlag for ”barnets lov”. Vi opfordrer derfor alle plejefamilier til at støtte deres plejebørn i at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, der er stilet til børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år, der ved udgangen af år 2019 var anbragt uden for hjemmet.

Læs mere om undersøgelsen