Hvad enten vi taler om praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet eller familiebehandlingsforløb, træder Fabu til med kort varsel – alle ugens dage efter behov.

Hos Fabu har man erfaring med både mindre indsatser og med større bestående af massiv støtte i familien, eksempelvis som et alternativ til familiens ophold på en familieinstitution eller som alternativ til en akut anbringelse.

Kvaliteten af familieindsatserne er afgørende, og derfor arbejder Fabu altid i teams bestående af en koordinator med en eller flere konsulenter omkring en familieindsats:

”Mens konsulenten arbejder med familien omkring nogle bestemte udviklingspunkter, er vores koordinator tovholder på opgaven – ved bl.a. at sikre, at der arbejdes ud fra kommunens opdrag,” forklarer Ann Sofie Haugbjerg, der er faglig koordinator i Fabu.

”På den måde kan konsulenten have et uforstyrret samarbejde og en god relation til familien, mens det er koordinatoren, der er ansvarlig for at viderebringe vurderinger til kommunen”.

Vidste du at..

Konkret eksempel på Fabus arbejde i en intensiv indsats

Et forældrepar, der venter barn, trækker deres samtykke til ophold på familieinstitution.

Forvaltningen er bekymret, da de har kendskab til den ene forælder, som har ældre børn, der er anbragt. Den anden forælder har de derimod ikke et stort kendskab til.

Forældrene samtykker til en massiv indsats med daglige besøg af Fabus konsulenter.

Under indsatsen støttes forældrene bl.a. i følgende:

  • Relevant kontakt til deres spædbarn
  • Praktisk omsorg for barnet (mad, søvn m.v.)
  • Rollefordeling forældrene i mellem, så deres overskud bevares
  • Identifikation af egne styrker, så disse kommer i spil
  • Praktik og struktur i en børnefamilie.

Der er ugentlige telefoniske statusberetninger fra Fabus koordinator til sagsbehandleren og derudover månedlige statusudtalelser forud for et opfølgningsmøde mellem forældre, sagsbehandler og Fabu.

Sideløbende gennemgår familien en psykologisk forældrekompetenceundersøgelse.

 

Fabu har erfaring med både større og mindre indsatser i familier.
Kontakt os for en drøftelse af behovet i netop den familie, I søger en indsats til.