Fabu er som en del af landsorganisationen LIVSVÆRK udvalgt som VISO-leverandør inden for området Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt.

De to VISO-specialister i Fabu, Sine M. Svendsen og Ann Sofie Haugbjerg, tilbyder specialrådgivning i forhold til omsorgssvigtede børn og unge – herunder med specialiseret fokus på anbragte børns samvær samt konflikter relateret til anbringelsen.

”Vi er i fuld gang med VISO’s introkurser og ser frem til at kunne begynde de første rådgivningsforløb i kommunerne som et bidrag til et styrket beslutningsgrundlag i de komplekse børnesager,” siger Ann Sofie Haugbjerg.

Solid erfaring og specialviden

VISO, som Fabu altså nu er blevet leverandør til, er en national enhed, der rådgiver på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Enheden samarbejder med et leverandørnetværk – hvorunder Fabu hører hjemme – der aktuelt består af knap 90 kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, som dækker hele landet.

Netværket leverer specialrådgivning, udredning og evt. vidensarbejde vedrørende børn, unge og voksne på social- og specialundervisningsområdet. Alle leverandører har en højt specialiseret viden om og stor erfaring med VISO’s målgrupper.

I Fabu ser man frem til i endnu bredere omfang at kunne bidrage med rådgivning i de komplekse sager på det specialiserede børne- og ungeområde.

Vidste du at..

Om VISO
  • VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.
  • VISO rådgiver kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud.
  • VISO kan for eksempel rådgive om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud kan indeholde.

Kilde: Socialstyrelsen