KEEP og KEEP TEENAGER er gruppeforløb på 16 sessioner for plejefamilier og netværksplejefamilier med plejebørn i alderen 4-12 år og 12-16 år.

Forløbet giver plejeforældrene konkrete værktøjer til at håndtere de små og store udfordringer, der kan belaste hverdagen. Det har samtidig fokus på at understøtte plejebørnenes positive udvikling og trivsel.

Begge dele reducerer risikoen for sammenbrud og øger chancen for, at målene med anbringelsen nås.

KEEP

Hos Fabu har vi to fastansatte, certificerede instruktører og yderligere en instruktør tilknyttet som ekstern konsulent. Vi kan tilbyde gruppeforløb i egne lokaler eller i kommunens lokaler.

Det er en forudsætning, at der er 5-6 plejefamilier tilmeldt for at gennemføre et forløb.

Fabu kan desuden tilbyde coaching til certificerede instruktører, der er i gang med et forløb i egen kommune.

16 INTENSIVE SESSIONER

KEEP og KEEP TEENAGER er gruppebaseret og derfor afhængigt af et stabilt fremmøde fra de deltagende familier.

Et KEEP-forløb består af 16 intensive 90-minutters sessioner med en fast struktur:

  • Opfølgning og sparring på hjemmeøvelse
  • Et kort oplæg fra gruppelederne om dagens tema og værktøjer
  • Øvelse omkring tema + gruppeøvelse
  • Præsentation af ny hjemmeøvelse.

KEEP og KEEP TEENAGER er udviklet af ODI, Oregon, og Fabu har i 2015-17 været med til at implementere metoden i Danmark i samarbejde med Socialstyrelsen.

Vores konsulent og KEEP-instruktør Gitte Nyboe Jakobsen har deltaget i arbejdet med at tilpasse materialer og indhold til danske forhold.