Fabus erfarne og fleksible konsulenter kan med kort varsel tilbyde praktisk pædagogisk støtte eller familiebehandling til forebyggelse af anbringelse. Endvidere kan Fabu varetage støtte og udviklingstræning til forældre med anbragte børn eller til plejeforældre.

Fabus konsulenter arbejder ofte sammen med forvaltningens egne fagpersoner fx psykologer, men har også tilknyttede psykologer i et tættere samarbejde – i de tilfælde, hvor der er behov for både en pædagogisk og psykologisk vinkel i opgaven.

Familievejledning og familiebehandling

Vores erfarne konsulenter varetager blandt andet:

  • praktisk pædagogisk støtte
  • familiebehandling
  • massive støtteforløb med daglige besøg i hjemmet
  • dele af sikkerhedsplaner.
  • familiearbejde i alle slags familier og er vant til at arbejde med tolk.
  • afklaringsforløb i forbindelse med igangværende børnefaglig undersøgelse
  • familieundersøgelser og forældreevneafklaring
  • kontaktperson for unge og/eller deres familier
  • kontaktperson for uledsagede flygtningebørn i forhold til værge, anbringelse og netværksmuligheder

Vi kan også tilbyde konsulentbistand i sager – herunder anbringelsessager – hvor familierne står i komplekse problemstillinger, og hvor sagsbehandleren eller andre har behov for rådgivning og vejledning i forhold til næste skridt i sagen.

Visitation og planlægning af samarbejdet

Ved behov for konsulentbistand holder vi et indledende møde med sagsbehandleren, hvor vi i fællesskab afklarer behov, forventninger og indsatsens omfang.

I forhold til indsatser i familierne holder vi ligeledes et møde, hvor vi i fællesskab afklarer forventninger, behov og periode for forløbet. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten med familien og eventuelle eksterne samarbejdspartnere omkring familien.

På mødet præciserer vi også kommunens behov i forhold til opgavens indhold og foreløbig tidsplan.