Fabus erfarne og fleksible konsulenter kan med kort varsel tilbyde praktisk pædagogisk støtte eller familiebehandling til forebyggelse af anbringelse. Endvidere kan Fabu varetage støtte og udviklingstræning til forældre med anbragte børn eller til plejeforældre.

Fabus konsulenter arbejder ofte sammen med forvaltningens egne fagpersoner fx psykologer, men har også tilknyttede psykologer i et tættere samarbejde – i de tilfælde, hvor der er behov for både en pædagogisk og psykologisk vinkel i opgaven.

Familievejledning og familiebehandling

Vores erfarne konsulenter varetager blandt andet:

 • praktisk pædagogisk støtte
 • familiebehandling
 • massive støtteforløb med daglige besøg i hjemmet
 • dele af sikkerhedsplaner.
 • familiearbejde i alle slags familier og er vant til at arbejde med tolk.
 • afklaringsforløb i forbindelse med igangværende børnefaglig undersøgelse
 • familieundersøgelser og forældreevneafklaring
 • kontaktperson for unge og/eller deres familier
 • kontaktperson for uledsagede flygtningebørn i forhold til værge, anbringelse og netværksmuligheder

Vi kan også tilbyde konsulentbistand i sager – herunder anbringelsessager – hvor familierne står i komplekse problemstillinger, og hvor sagsbehandleren eller andre har behov for rådgivning og vejledning i forhold til næste skridt i sagen.

Visitation og planlægning af samarbejdet

Ved behov for konsulentbistand holder vi et indledende møde med sagsbehandleren, hvor vi i fællesskab afklarer behov, forventninger og indsatsens omfang.

I forhold til indsatser i familierne holder vi ligeledes et møde, hvor vi i fællesskab afklarer forventninger, behov og periode for forløbet. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten med familien og eventuelle eksterne samarbejdspartnere omkring familien.

På mødet præciserer vi også kommunens behov i forhold til opgavens indhold og foreløbig tidsplan.

Vidste du at..

Konkret eksempel på Fabus arbejde i en intensiv indsats

Et forældrepar, der venter barn, trækker deres samtykke til ophold på familieinstitution.

Forvaltningen er bekymret, da de har kendskab til den ene forælder, som har ældre børn, der er anbragt. Den anden forælder har de derimod ikke et stort kendskab til.

Forældrene samtykker til en massiv indsats med daglige besøg af Fabus konsulenter.

Under indsatsen støttes forældrene bl.a. i følgende:

 • Relevant kontakt til deres spædbarn
 • Praktisk omsorg for barnet (mad, søvn m.v.)
 • Rollefordeling forældrene i mellem, så deres overskud bevares
 • Identifikation af egne styrker, så disse kommer i spil
 • Praktik og struktur i en børnefamilie.

Der er ugentlige telefoniske statusberetninger fra Fabus koordinator til sagsbehandleren og derudover månedlige statusudtalelser forud for et opfølgningsmøde mellem forældre, sagsbehandler og Fabu.

Sideløbende gennemgår familien en psykologisk forældrekompetenceundersøgelse.

Fabu har erfaring med både større og mindre indsatser i familier.
Kontakt os for en drøftelse af behovet i netop den familie, I søger en indsats til.