Når et barn anbringes, kan der opstå udfordringer med at få samværet til at virke til barnets bedste, så samværet kan understøtte barnets udvikling og formålet med anbringelsen.

Henriette Missers oplæg tager udgangspunkt i de mange udfordringer og dilemmaer, der kan være forbundet med fastlæggelse af samvær i forhold til omfang og indhold og i forhold til, om samværet skal være udviklende eller vedligeholdende.

Desuden inddrages perspektiver på, hvordan såvel anbringelsessted eller plejefamilie og forældrene kan indgå aktivt i udviklingsopgaven, og hvorledes vi kan få “barnets stemme” frem gennem udviklingsstøttende samtaler.

Henriette Misser inddrager også et fokus på de typiske reaktioner, man som fagperson kan opleve hos sig selv eller hos kolleger, når man arbejder med børn, der er omsorgssvigtet, og hvilke konsekvenser de kan have for det tværfaglige samarbejde og for kvaliteten i opgaveløsningerne vedr. samvær.

Der kan være svære følelsesmæssige, krævende opgaver og dilemmaer forbundet med de beslutninger, der skal tages, og vi kan som fagpersoner udvikle “overlevelsesstrategier” for at kunne rumme og håndtere at fungere i dette arbejdsfelt.

COVID 19-restriktioner

Vi sørger for, at rammerne er forsvarlige i forhold til gældende vejledninger, hvad angår Corona. Antallet af deltagere vil afhænge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Mundbind og coronapas er obligatorisk.

 

Undervisere

  • Henriette Lieblein Misser

Henriette Lieblein Misser er psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn og har de seneste 15
år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning som ledelse indenfor behandlingsområdet. Henriette har i sit arbejde og sit forfatterskab fokus på, hvordan vi kan bidrage til at optimere de eksisterende behandlingstilbud og skabe konsistens, kontinuitet og udvikling i anbragte børns liv.