For at blive godkendt som plejefamilie i Fabu kræver det:

  • Plejeforældrene skal som hovedregel have levet sammen omkring 3 år
  • Aldersforskellen mellem plejebarn og plejeforældre må helst ikke være mere end 45 år
  • Ved fuldtidspleje skal der være et værelse til rådighed
  • Plejeforældrene må ikke lide af alvorlige sygdomme og ikke have misbrugsproblemer
  • Straffeattest og børneattest skal være rene
  • Familien skal have en sund økonomi
  • Familien skal være forberedt på at åbne sit hjem for mange personer.

Ny plejefamilie

Det er et af de 5 regionale socialtilsyn, der udsteder plejetilladelse efter at have undersøgt familien. Desuden skal plejefamilien deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.

Du kan besøge Socialstyrelsens vidensportal og læse mere om emnet samt se 6 små videoklip, hvor plejefamilier fortæller om deres arbejde og det at være plejefamilie.

Slægts- og netværksanbringelser

Der gælder andre regler, hvis der er tale om en slægts- eller netværksanbringelse. Her skal plejefamilien godkendes af den kommune, hvor barnet, der skal anbringes, bor.

Kommunen skal her vurdere, om familien er egnet til at modtage et bestemt barn. Slægts- og netværksplejefamilier skal ligesom andre plejefamilier deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.

Hvordan gør I?

Hvis I allerede har en plejetilladelse og ønsker at blive plejefamilie, kan I kontakte Fabu. Hvis I er ny plejefamilie uden plejetilladelse, skal I først ansøge om denne via et af de 5 regionale socialtilsyn i Danmark.