En § 54-støtteperson fra Fabu kan

  • tale med forældrene om årsagerne til anbringelsen, herunder deres følelser og holdninger
  • tilbyde forældrene nye perspektiver på deres livssituation – og sammen med dem undersøge støtte- og aktivitetsmuligheder
  • hjælpe forældrene i deres dialog med kommunen om anbringelsen. Både ved at gennemgå lovgrundlag og papirer og ved at drøfte deres handlemuligheder i anbringelsen
  • støtte dem i, hvordan de kan være forældre for deres barn og deltage konstruktivt i barnets liv på barnets præmisser
  • tale med dem om de problemer, der ledte op til anbringelsen. Herunder hvilke behandlingstilbud, der eksisterer.

§ 54-støtteperson

En tillidsfuld og neutral relation

Forudsætningen for at gøre en forskel for forældrene er, at de opnår en tillidsfuld relation til støttepersonen. Fabus støttepersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.

Vores erfaring er, at det kan have betydning for forældrene at kunne tale fortroligt med en person, der er neutral.

Fabus konsulenter er fleksible

Fabus støttepersonskoordinator hjælper med at finde den rette støtteperson til den enkelte forældre. Støttepersonerne er fleksible i tid og sted. De kan mødes med forældrene i deres hjem, i Fabus lokaler – eller andre steder efter behov.

Indledende møde

I alle sager tilbyder Fabu et opstartsmøde med sagsbehandleren, hvor forældre, støtteperson og koordinator deltager. Her drøftes forældrenes konkrete behov for støtte, og der aftales antal timer.

På det indledende møde informeres forældrene også om støttepersonens rolle. Herunder at støttepersonen ingen indflydelse har på beslutningerne vedrørende barnet, og at støttepersonen ikke kontakter hverken kommunen eller anbringelsesstedet uden forældrenes tilladelse.